ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

 

 


Съдебните заседания за 21.01.2022
Час на заседание№ на делоЖалбоподателОтветник
09:30 часа Административно дело No 746/2021ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИКО ТЪРНОВООБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
09:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10289/2021РДНСК ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВОЕ.И.А.
09:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10302/2021ТИТАН 2017 ЕООДДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
09:45 часа Административно наказателно дело (К) No 10006/2022П.Н.С.РУ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ПРИ ОД НА МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО
10:00 часа Административно наказателно дело (К) No 10300/2021Б.М.Н.ОД НА МВР - В. ТЪРНОВО
10:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10284/2021Е.И.Т.ОД МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО
10:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10287/2021МАЛИНА 09 ЕООДРУ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРИ ОД НА МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО
10:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10288/2021АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА НАЦИОНАЛНО ТОЛ УПРАВЛЕНИЕА.Х.В.
10:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10291/2021ДНСК СОФИЯЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД
10:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10293/2021П.М.П.СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО
10:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10295/2021С.В.Д.ОД МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО
10:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10001/2022СИРИУС ВТ ЕООДРЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАДЗОР НА ПАЗАРА СЦБ В ГД НП ПРИ ДАМТН
10:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10003/2022ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП СОФИЯСТАРТ 3 2017 ЕООД
11:00 часа Административно дело No 724/2021ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИКО ТЪРНОВООБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО