ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

 

 


Съдебните заседания за 21.09.2021
Час на заседание№ на делоЖалбоподателОтветник
09:30 часа Административно дело No 294/2021ВЕРКА ДЕНТ АИППМПДМ ЕООДДИРЕКТОР РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО
09:30 часа Административно дело No 503/2021КАМЕН КАРС ООДНАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОДМВР ЛОВЕЧ
10:00 часа Административно дело No 85/2021СИРОНА ГППМП ООДДИРЕКТОР РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО
10:00 часа Административно дело No 502/2021НАТУРАЛ ПРОДУКТ 2050 ЕАДДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГРАД РУСЕ
10:30 часа Административно дело No 247/2021РОБСОВ ЕООДДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНА ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА
10:30 часа Административно дело No 410/2021МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ЕООД/С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ СИ ВИ ЕС ОМУРТАГ/ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНА ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА
11:00 часа Административно дело No 249/2021ШАВАРНА БИОПАРК ООДИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИНТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
11:00 часа Административно дело No 361/2021М.Т.Б.МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
11:30 часа Административно дело No 420/2021АЛЕКС ОК ЕООДВПД НАЧАЛНИК СЕКТОР В РУ Г.ОРЯХОВИЦА ПРИ ОД МВР В.ТЪРНОВО
11:30 часа Административно дело No 497/2021Н.А.Н.ДИРЕКТОР НА ТП НОИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
13:30 часа Административно дело No 486/2021И.В.Д.ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАВЛИКЕНИ