ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

 

 


Съдебните заседания за 23.04.2021
Час на заседание№ на делоЖалбоподателОтветник
09:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10051/2021А.А.А.ОД МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО
09:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10059/2021ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ АДРИОСВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
09:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10078/2021ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР СОФИЯС.К. ЛИЛИАН ЕКСПРЕС ЕЛ РО ООД
09:45 часа Административно наказателно дело (К) No 10064/2021РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ПЛЕВЕНАЛЕКС ОК ЕООД
09:45 часа Административно наказателно дело (К) No 10074/2021ЕВРОПА АГЕНЦИЯ ЕООДДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
09:45 часа Административно наказателно дело (К) No 10079/2021РДНСКН.К.М.
09:45 часа Административно наказателно дело (К) No 10085/2021ИАРА ОТДЕЛ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ ЦЕНТРАЛЕН ДУНАВ ГР.РУСЕС.Г.Г.
10:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10043/2021Д.Д.С.ОД МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО
10:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10068/2021РАЛЕВИ ООДРД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН
10:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10069/2021РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ПЛЕВЕНАЛЕКС ОК ЕООД
10:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10070/2021СЕВЕР НЕТ ЕООДКОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
10:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10071/2021СЕВЕР НЕТ ЕООДКОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
10:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10072/2021СЕВЕР НЕТ ЕООДКОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА