ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

 

 


Съдебните заседания за 23.06.2021
Час на заседание№ на делоЖалбоподателОтветник
09:30 часа Административно дело No 260/2021МАГ ЕООДЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ
09:45 часа Административно дело No 286/2021КАРАМЕЛСКА ЕООДНАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НА НАП
10:00 часа Административно дело No 274/2021Д.Н.Д.ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СОФИЯ
13:30 часа Административно дело No 787/2020ОБЩИНА СВИЩОВЗАМ.МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЪК. НА УО НА ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ
13:30 часа Административно дело No 258/2021МАГ ЕООДЗАМ.ИЗП. ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ
13:30 часа Административно дело No 272/2021Й.С.Т.ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
14:00 часа Административно дело No 276/2021Е.Б.Ц.КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ
14:00 часа Административно дело No 281/2021ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦАЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ПРОГРАМИ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ПРИ МРРБ
14:30 часа Административно дело No 299/2021ОБЩИНА СВИЩОВРЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014 -2020 Г.И ЗАМ. МИНИСТЪР НА РРБ СОФИЯ
15:00 часа Административно дело No 142/2021Г.М.К.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО