ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

 

 


Съдебните заседания за 23.09.2021
Час на заседание№ на делоЖалбоподателОтветник
10:00 часа Административно дело No 799/2020НИКИ 2004 ЕООДДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА
10:00 часа Административно дело No 289/2021НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООДИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ
10:30 часа Административно дело No 555/2020И.Г.Д.КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ
10:30 часа Административно дело No 238/2021БЕЛЛА ТРАНС ЕООДРЪКОВОДИТЕЛЯ НА УО НА ОП ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014 2020 Г.
14:00 часа Административно дело No 361/2020Р.С.П.КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
14:30 часа Административно дело No 418/2021ВЕНЕРА АФ ООДНАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЦУ НА НАП
15:00 часа Административно дело No 720/2020ЕЛИТ 94 ЕООДАГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
15:30 часа Административно дело No 435/2021Д.С.Г.ДИРЕКТОР ТП НА НОИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО