ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

 

 


Съдебните заседания за 24.01.2022
Час на заседание№ на делоЖалбоподателОтветник
10:30 часа Административно дело No 355/2021В Б ТРЕЙД ООДДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА
11:00 часа Административно дело No 673/2021М.С.Г.ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
11:30 часа Административно дело No 167/2021Й.Г.М.МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
13:00 часа Административно дело No 603/2021Д.И.А.ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СОФИЯ
14:00 часа Административно дело No 743/2021ДЪГА СИМЕОНОВИ И СИЕ СДДИРЕКТОР НА ТД СЕВЕРНА МОРСКА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ