ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

 

 


Съдебните заседания за 24.06.2021
Час на заседание№ на делоЖалбоподателОтветник
10:00 часа Административно дело No 799/2020НИКИ 2004 ЕООДДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА
10:00 часа Административно дело No 275/2021ВАЧЕВ ТАБАК ООДДИРЕКТОР ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО
10:30 часа Административно дело No 246/2020ГАМА 2015 ГОДИНА ЕООДИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ
11:00 часа Административно дело No 238/2021БЕЛЛА ТРАНС ЕООДРЪКОВОДИТЕЛЯ НА УО НА ОП ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014 2020 Г.
14:00 часа Административно дело No 303/2021ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВОРЪКОВОДИТЕЛ НА НО ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРНАНИЧНО СЪТРНУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ V А РУМЪНИЯ БЪЛГАРИЯ 2014
14:30 часа Административно дело No 652/2020МБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ЕООД ГОРНА ОРЯХОВИЦАДИРЕКТОР РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО
15:30 часа Административно дело No 304/2021Б.Т.Б.НАЧАЛНИК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТРАЖИЦА ПРИ ОД МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО