ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

 

 


Съдебните заседания за 25.01.2022
Час на заседание№ на делоЖалбоподателОтветник
09:15 часа Административно дело No 754/2021Х.Б.Р.МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
09:30 часа Административно дело No 561/2021БЕЙСКАТА КЪЩА ООДОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
10:00 часа Административно дело No 699/2021В.С.У.ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ОБЩИНА В.ТЪРНОВО
10:00 часа Административно дело No 763/2021ОБЩИНА ЕЛЕНАИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ, ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ
10:30 часа Административно дело No 430/2021М.Х.Д.КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
10:45 часа Административно дело No 361/2021М.Т.Б.МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
11:00 часа Административно дело No 448/2021ДКЦ 1 ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООДУПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК СОФИЯ
11:30 часа Административно дело No 747/2021К.Г.З.КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА