ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

 

 


Съдебните заседания за 27.09.2021
Час на заседание№ на делоЖалбоподателОтветник
10:30 часа Административно дело No 367/2021ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРАНАЧАЛНИК СГКК ВЕЛИКО ТЪРНОВО
11:00 часа Административно дело No 298/2021ДЗЗД ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНО ОВЦЕВЪДСТВОРЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 2020Г., СЪЩИЯТ ЗАМ.
11:15 часа Административно дело No 84/2021ГППМП СИРОНА ЕООДДИРЕКТОР РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО
11:30 часа Административно дело No 167/2021Й.Г.М.МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
13:00 часа Административно дело No 461/2021ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦАРЪКОВОДИТЕЛЯ НА УО НА ОП ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г
13:30 часа Административно дело No 301/2021Р.И.Г.КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
14:00 часа Административно дело No 513/2021ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ