ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

 

 


Съдебните заседания за 28.04.2021
Час на заседание№ на делоЖалбоподателОтветник
09:30 часа Административно дело No 29/2021ХОРИЗОНТ 2005 ЕООДДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
10:00 часа Административно дело No 143/2021Д.Й.Д.ОД НА МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО
10:30 часа Административно дело No 193/2021АГРО РЕФОРМ ЕООДЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ
13:30 часа Административно дело No 206/2020И.И.Г., М.А.Г.ОБЩИНА СВИЩОВ
13:30 часа Административно дело No 527/2020Н.С.К.ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНА ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА
13:30 часа Административно дело No 777/2020СТРЕЛА 92 ООДРЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОР В ГД ИОКН ПРИ МК ГЕРГАНА АТАНАСОВА ШЕЙЛЕВА
14:00 часа Административно дело No 210/2020АГРО РЕФОРМ ЕООДМИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
14:00 часа Административно дело No 18/2021ВАНИЗ ЕООДДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА
14:30 часа Административно дело No 43/2021А.Н.Л.Х.ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ СОФИЯ
14:30 часа Административно дело No 149/2021И.С.С., К.И.С.КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
15:00 часа Административно дело No 244/2020АВТО ПЕРФЕКТ ЕООДДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА
16:00 часа Административно дело No 98/2021ЦВЕТИВЛАСТРАНС ЕООДИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ