ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

 

 


Съдебните заседания за 29.06.2021
Час на заседание№ на делоЖалбоподателОтветник
10:00 часа Административно дело No 294/2021ВЕРКА ДЕНТ АИППМПДМ ЕООДДИРЕКТОР РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО
10:00 часа Административно дело No 326/2021С.Х.Т.НАЧАЛНИК ГРУПА ПРИ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД МВР В. ТЪРНОВО
10:30 часа Административно дело No 205/2021Г.Н.Г.ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА
11:00 часа Административно дело No 249/2021ШАВАРНА БИОПАРК ООДИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИНТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
13:00 часа Административно дело No 197/2021ИВ АГРО ПЛОД ООДЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СОФИЯ
13:30 часа Административно дело No 310/2020С.И.А.ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА
13:30 часа Административно дело No 315/2021А.П.П.ДИРЕКТОР ТП НА НОИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
14:00 часа Административно дело No 243/2021АГРОМИЛК ПРОТЕИН ООДДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА
14:30 часа Административно дело No 218/2021ПОДЕЛЕНИЕ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ГОРНА ОРЯХОВИЦАДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
15:00 часа Административно дело No 284/2021АРГРУП 82 ЕООДНАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ В ДИРЕКЦИЯ ОД ГД ФК В ЦУ НА НАП