ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

 

 


Съдебните заседания за 29.09.2021
Час на заседание№ на делоЖалбоподателОтветник
09:30 часа Административно дело No 296/2021И.А.И.НЕЛК, СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО НЕВРОЛОГИЧНИ, УНГ И ССЗ
09:45 часа Административно дело No 756/2020МАВЕЛ ПРИМ ЕООДДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА
10:00 часа Административно дело No 415/2021М.Н.С.ДИРЕКТОРА НА ТП НОИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
10:15 часа Административно дело No 360/2021ЛИД СТАР ЕООДДИРЕКТОР ТП НОИ РАЗГРАД
10:30 часа Административно дело No 433/2021МБАЛ СВ. ИВАН РИЛСКИ ГОРНА ОРЯХОВИЦАДИРЕКТОР РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО
10:45 часа Административно дело No 470/2021ВАЧЕВ ТАБАК ООДДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО
13:30 часа Административно дело No 162/2021СНЦ НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА И КОЗЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯРЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 2020Г., СЪЩИЯТ ЗАМ., ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РА СОФИЯ
13:30 часа Административно дело No 374/2021О.Д.А.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ
14:00 часа Административно дело No 18/2021ВАНИЗ ЕООДДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА
14:00 часа Административно дело No 292/2021БИО ВИС ООДДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНА ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА
14:30 часа Административно дело No 396/2021Ц.С.Д.ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
14:30 часа Административно дело No 458/2021Е.К.А.НАЧАЛНИК СЕКТОР ОП В РУ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ПРИ ОД МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО
15:00 часа Административно дело No 416/2021М.Н.С.ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
15:30 часа Административно дело No 413/2021Л.Н.З.НАЧАЛНИК РУ СТРАЖИЦА КЪМ ОД МВР В.ТЪРНОВО
16:00 часа Административно дело No 469/2021ВАЧЕВ ТАБАК ООДЗАМЕСТНИК ТЕРИТОРИАЛЕН ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО