ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

 

 


Съдебните заседания за 30.11.2021
Час на заседание№ на делоЖалбоподателОтветник
09:30 часа Административно дело No 590/2021КННК ЕООДТЕРИТОРИАЛЕН ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО
10:00 часа Административно дело No 561/2021БЕЙСКАТА КЪЩА ООДОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
10:30 часа Административно дело No 159/2021Н.М.Г.П.ОБЩИНА СВИЩОВ
11:00 часа Административно дело No 633/2021ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВОРЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020Г
11:30 часа Административно дело No 472/2021ШИПКОВО СПА ООДДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
13:30 часа Административно дело No 337/2021Х.А.С., Ш.Ф.А.КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ