ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

 

 


Съдебните заседания за 31.01.2022
Час на заседание№ на делоЖалбоподателОтветник
10:00 часа Административно дело No 555/2021К.А.М.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
10:30 часа Административно дело No 17/2022ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВОРЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020Г
13:30 часа Административно дело No 722/2021ОБЩИНА ГР. ЛЯСКОВЕЦРЪКОВОДИТЕЛЯ НА НО ЗА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ БЪЛГАРИЯ
14:00 часа Административно дело No 662/2021АГРО ЕКО 2013 ЕООДДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО