Aдм. д. № 342/2016 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административно процесуалния  кодекс съобщава, че е постъпила жалба против чл. 21 ал.2, чл.23 ал.1 и ал.3, чл. 24 ал.1, чл. 25 ал.1, чл.26 ал.2 и ал. 4, чл.28 т.4 б.А, чл. 38 ал.3 от Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Свищов, за което е образувано административно дело № 342/2016 г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание по делото е насрочено за 16.09.2016г. от 10.00 часа.