Aдм. д. № 514/2016 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.181 ал.1 от Административно процесуалния  кодекс съобщава, че е постъпил  протест на Йордан Ангелов – прокурор в Районна прокуратура-гр.Горна Оряховица срещу  чл.24 и чл.25 от Наредбата за реда и условията за поставяне на  преместваеми  съоръжения на територията на Община- гр. Велико  Търново, за което е образувано административно дело № 514/2016 г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание по делото е насрочено за 21.10.2016г. от 10.00 часа.