Обявления

Адм. дело №93/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на  Прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета с Решение № Продължи… Адм. дело №93/2019 г.

адм. дело№ 52/2019 година

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против чл. 15 в частта, в която е определен размера на глобата „от 5 до 20 лв.“ от Наредба № 1 за обществения ред, опазване на общинските Продължи… адм. дело№ 52/2019 година

адм. дело № 50/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура гр. Велико Търново с искане за отмяна на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и продажба на Продължи… адм. дело № 50/2019 г.

адм. дело №26/2019г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, против Наредба за условията и реда за настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Стражица, приета с Продължи… адм. дело №26/2019г.

Адм. дело №11/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест  на     прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново против Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен Продължи… Адм. дело №11/2019 г.

адм. дело № 9/2019г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал.1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново с искане за отмяна на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински Продължи… адм. дело № 9/2019г.

Адм. дело № 20/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Заместник окръжен Прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново, против  Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди , настаняване и продажба на общински жилища, приет с Продължи… Адм. дело № 20/2019 г.