Обявления

Адм. дело № 214/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1   и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на заместник-окръжния прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Сухиндол, приета с Решение № Продължи… Адм. дело № 214/2019 г.

Адм. дело №227/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново против Наредба за опазване и поддържане на зелените площи, градините, трайните насаждения и чистотата  на територията Продължи… Адм. дело №227/2019 г.

Адм. дело № 225/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отмени като незаконосъобразна цялата Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на Продължи… Адм. дело № 225/2019 г.

Адм. д. № 204/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отмени като незаконосъобразна цялата Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията Продължи… Адм. д. № 204/2019 г.

СТРАНИТЕ ПО ДЕЛА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДОВОЛНИ ОТ ПОСТАНОВЕНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

На 05.03.2019 г. в Административен съд Велико Търново се състоя годишно отчетно събрание. Председателят – съдия Георги Чемширов, представи обобщени резултати от анализа на работата на ръководената от него институция за 2018 година, като очерта характерните тенденции и изводи на база дейността на магистратите и съдебните служители. Докладът Продължи… СТРАНИТЕ ПО ДЕЛА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДОВОЛНИ ОТ ПОСТАНОВЕНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Адм. дело №93/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на  Прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета с Решение № Продължи… Адм. дело №93/2019 г.

адм. дело№ 52/2019 година

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против чл. 15 в частта, в която е определен размера на глобата „от 5 до 20 лв.“ от Наредба № 1 за обществения ред, опазване на общинските Продължи… адм. дело№ 52/2019 година