Обявления

адм. дело № 50/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура гр. Велико Търново с искане за отмяна на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и продажба на Продължи… адм. дело № 50/2019 г.

адм. дело №26/2019г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, против Наредба за условията и реда за настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Стражица, приета с Продължи… адм. дело №26/2019г.

Адм. дело №11/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест  на     прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново против Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен Продължи… Адм. дело №11/2019 г.

адм. дело № 9/2019г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал.1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново с искане за отмяна на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински Продължи… адм. дело № 9/2019г.

Адм. дело № 20/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Заместник окръжен Прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново, против  Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди , настаняване и продажба на общински жилища, приет с Продължи… Адм. дело № 20/2019 г.

админ. дело № 924/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред в община Лясковец, приета с Решение № 42 по Протокол № Продължи… админ. дело № 924/2018 г.

Админ. дело № 922/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново с искане за отмяна на разпоредбите на чл. 23, ал. 1, 2, 3 и 4, т. 1 и т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на Продължи… Админ. дело № 922/2018 г.