Обявления

Адм.д. №790/2015г.

С решение, обявено на 13.11.2015г. по адм.д.№790/2015г. по описа на Административен съд-Велико  Търново, съдът отхвърли – като неоснователна и недоказана – жалбата на Тихомир Григоров, кандидат за кмет на с. Горна Липница  издигнат от БСП, и потвърди  като правилно  и законосъобразно решението на ОИК – гр.Павликени, с което е обявен за избран Продължи… Адм.д. №790/2015г.

Адм. д. № 767/2015г.

Днес, 13.11.2015г., Административен съд гр. Велико Търново, седми състав, се произнесе с решение № 466/13.11.2015г. по административно дело № 767/2015г., с което:
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 213 – МИ/26.10.2015 година на Общинска избирателна комисия Павликени, с което е обявен за Продължи… Адм. д. № 767/2015г.

Адм. д. №774/2015г.

Административен съд Велико Търново, на основание чл. 188, във вр. с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административно процесуалния  кодекс съобщава, че е постъпил протест от Атанас Филипов – районен прокурор при Районна прокуратура гр. Павликени против чл.8 от Наредба за опазване на обществения ред и безопасността на движението в Община Продължи… Адм. д. №774/2015г.

Адм. д. № 749/2015 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от  Атанас Филипов – прокурор при Районна прокуратура-град Павликени против чл.12 и чл.12 а от Наредба №1 за опазване на обществения ред, териториите и елементите за обществено Продължи… Адм. д. № 749/2015 г.

Адм. д. №766/2015 г.

Днес, в Административен съд – Велико Търново се проведе съдебно заседание по адм. д. №766/2015 г., на което съдът прие писмени доказателства и изборни протоколи от секционните избирателни  комисии и разпита свидетели по делото.
Съдът допусна тройна съдебно-статистическа експертиза за Продължи… Адм. д. №766/2015 г.

Адм.д.№790/2015 г.

Днес, в Административен съд – Велико Търново е образувано адм.д.№790/2015 г. по описа на съда по жалба на Тихомир Григоров, кандидат за кмет на с. Горна Липница, издигнат от ПП “Българска социалистическа партия”. В жалбата се твърди, че решението,  с което е определен за избран кмет на селото Юлко Павлов, издигнат от ПП “ГЕРБ”, е Продължи… Адм.д.№790/2015 г.

Адм. д. №760/2015 г.

Днес, в Административен съд – Велико Търново се проведе съдебно заседание по адм. д. №760/2015 г., на което съдът прие писмени доказателства и изборни протоколи от секционните избирателни комисии. След провеждане на заседанието съдът ОПРЕДЕЛИ:
Оставя без движение искането за приемането по делото на Продължи… Адм. д. №760/2015 г.