Обявления

Адм. д. №766/2015 г.

Днес, в Административен съд – Велико Търново се проведе съдебно заседание по адм. д. №766/2015 г., на което съдът прие писмени доказателства и изборни протоколи от секционните избирателни  комисии и разпита свидетели по делото.
Съдът допусна тройна съдебно-статистическа експертиза за Продължи… Адм. д. №766/2015 г.

Адм.д.№790/2015 г.

Днес, в Административен съд – Велико Търново е образувано адм.д.№790/2015 г. по описа на съда по жалба на Тихомир Григоров, кандидат за кмет на с. Горна Липница, издигнат от ПП “Българска социалистическа партия”. В жалбата се твърди, че решението,  с което е определен за избран кмет на селото Юлко Павлов, издигнат от ПП “ГЕРБ”, е Продължи… Адм.д.№790/2015 г.

Адм. д. №760/2015 г.

Днес, в Административен съд – Велико Търново се проведе съдебно заседание по адм. д. №760/2015 г., на което съдът прие писмени доказателства и изборни протоколи от секционните избирателни комисии. След провеждане на заседанието съдът ОПРЕДЕЛИ:
Оставя без движение искането за приемането по делото на Продължи… Адм. д. №760/2015 г.

Адм.д. № 767/2015 г.

В Административен съд – Велико Търново е образувано адм.д. № 767/2015  г. по жалба Иван Тодоров Балканджиев от село Михалци, кандидат за кмет на същото село, срещу Решение № 213 – МИ/26.10.2015 година на Общинската избирателна комисия (ОИК) – град Павликени за обявяване на резултатите от гласуването за избор на кмет на кметство Продължи… Адм.д. № 767/2015 г.

Адм.д. № 777/2015 г.

В Административен съд-ВеликоТърново е образувано адм.д. № 777/2015 г. по жалба на Мариян  Маринов, в качеството му на кандидат кмет за кметство на с. Водолей ,лично и чрез адвокат , издигнат като кандидат от ПП „Движение за права и свободи“  срещу Решение № 404/29.10.2015г. на Общинска Продължи… Адм.д. № 777/2015 г.

Адм.д. № 772/2015 г.

В Административен съд-ВеликоТърново е образувано адм.д. № 772/2015 г. по жалба на  Федя  Дервишев, като представляващ МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БЪДЕЩЕ ЗА ЗЛАТАРИЦА“, срещу Решение № 130 МИ/26.10.2015 г. на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ-Златарица, с което е обявен за избран за кмет на община Златарица Пенчо  Продължи… Адм.д. № 772/2015 г.

Адм.д.№736/2015 г.

Административен съд гр. ВеликоТърново, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 отАдминистративно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокуророт Районна прокуратура – Свищов по реда на чл.185 от АПК с искане за обявяванена нищожност на разпоредбите на чл. 4, б., б. „б“ и „з“ от Наредба №1 заобществения ред, опазване на Продължи… Адм.д.№736/2015 г.