Обявления

Адм. д. № 1069/2011г.

Административен съд гр. Велико Търново на основание чл.218, ал.2 от ЗУТ съобщава, че e постъпила жалба от И. И. И. и С. Д. И. от ***, чрез адвокат В. К. от ВТАК, против Заповед № РД. 22.05-460/28.09.2011г. на ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА, с оглед постановяване на неприлагане на Продължи… Адм. д. № 1069/2011г.