Пресцентър

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТВОРИ ВРАТИТЕ СИ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ

Под патронажа на председателя на Административен съд Велико Търново  – Георги Чемширов, се проведе мащабна кампания за изграждане и повишаване на правната култура на малките ученици, провокиране на интереса и вниманието им към съдебната власт.  В продължение на един месец след провеждането на Деня на отворените врати на 27.04.2018 г. в Продължи… АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТВОРИ ВРАТИТЕ СИ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ

ГРАЖДАНИ И ЛЮБОЗНАТЕЛНИ ДЕЦА ПОСЕТИХА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

От днес интериорът на Административен съд Велико Търново е по-приветлив и пъстър, тъй като в сградата е подредена изложба с всички проекти на малчуганите, взели участие в предварително обявения конкурс на тема „Професия съдия“. В деня на отворените врати – 27.04.2018 г., беше кулминацията на надпреварата, когато децата изключително интересно и много Продължи… ГРАЖДАНИ И ЛЮБОЗНАТЕЛНИ ДЕЦА ПОСЕТИХА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИИ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ПРОТИВ СТРУКТУРНА РЕФОРМА В СИСТЕМАТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА

На състоялото се на 24.04.2018 г. Общо събрание на съдиите от Административен съд Велико Търново бе подложено на обсъждане предложението на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков за оттегляне на искането по т. 6 от Решение № 632/20.10.2017 г. на Министерски съвет за осигуряване на експерти по Програмата на Европейския съюз Продължи… АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИИ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ПРОТИВ СТРУКТУРНА РЕФОРМА В СИСТЕМАТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА

ОТВОРЕНИ ВРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 27.04.2018 г.

Ежегодната инициатива на Административен съд Велико Търново за популяризиране на дейността на съда, повишаване на правната култура на гражданите и на доверието в правосъдието ще се състои на 27.04.2018 г.
Желаещите да се запознаят с вътрешноорганизационната дейност на институцията, спецификата на работата на Продължи… ОТВОРЕНИ ВРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 27.04.2018 г.

ЛИПСАТА НА СГРАДА ОТНОВО ВЪЗПРЕПЯТСТВА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

В Административен съд Велико Търново е образувано дело по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди по искова молба на лице, изтърпяващо наказание доживотен затвор без замяна в Затвора в гр. Ловеч. Условията на сградата, в която се помещава съда обаче не обезпечават сигурността и обществената безопасност, както и сериозно затрудняват Продължи… ЛИПСАТА НА СГРАДА ОТНОВО ВЪЗПРЕПЯТСТВА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ В ДЕТСКИЯ КОНКУРС НА ТЕМА „ПРОФЕСИЯ СЪДИЯ“

Ръководството на Административен съд Велико Търново благодари на всички участници в конкурса за деца от първи до четвърти клас. Получените 12 проекта на тема „Професия съдия“ се отличават с оригиналност и задълбочено проучване на поставения въпрос. Оценяваме високо екипната работа и изобретателността, положените усилия и старание както на Продължи… КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ В ДЕТСКИЯ КОНКУРС НА ТЕМА „ПРОФЕСИЯ СЪДИЯ“

С ОТКРИТ УРОК В СЪДЕБНАТА ЗАЛА ПРИКЛЮЧИ ТАЗГОДИШНИЯТ КУРС НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ВСС И МОН

За поредна година Административен съд Велико Търново взе активно участие в образователната програма „Съдебната система – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Темите, свързани със съдебната система в Република България, правата ни като граждани на Европейския съюз и Конституцията на Република България Продължи… С ОТКРИТ УРОК В СЪДЕБНАТА ЗАЛА ПРИКЛЮЧИ ТАЗГОДИШНИЯТ КУРС НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ВСС И МОН