Новини

Адм. дело № 609/2020 г.

Административен съд – Велико Търново, на основание чл. 137, ал. 5 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, уведомява жалбоподателя В. С. Г. в качеството й на представляващ „ВИВА 2008 – В. Г.“ ЕООД, че по повод на подадената жалба срещу Заповед за налагане на принуителна административна мярка /ПАМ/ № 10841/27.08.2020г. на Продължи… Адм. дело № 609/2020 г.

Влошена епидемиологична обстановка

Във връзка с влошената епидемиологична обстановка, делата насрочени за периода между 01.12.2020 г. и 14.12.2020 г. ще бъдат отложени за нова дата. Страните ще бъдат допълнително уведомени.

Заповед на председателя за организация на работа за месец Декември 2020

ПЕНСИОНИРА СЕ ДЪЛГОГОДИШНИЯТ СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ СИЙКА ДИМИТРОВА

Дългогодишният съдебен деловодител от Административен съд – Велико Търново – Сийка Димитрова, приключи активната си работа и излезе в пенсия.
Госпожа Димитрова посвети 30-годишната си професионалната кариера на съдебната система, изпълнявайки прецизно и отговорно задълженията си първо в Районен съд – Горна Продължи… ПЕНСИОНИРА СЕ ДЪЛГОГОДИШНИЯТ СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ СИЙКА ДИМИТРОВА

МЕДИАЦИЯ

Каква е същността на този способ за решаване на спорове? Какви са неговите предимства и в какви случаи да се възползваме от тях? Как да изберем медиатор и по какъв начин той ще ни помогне да постигнем взаимно приемливо споразумение?

Отговори на всички тези въпроси може да откриете в Продължи… МЕДИАЦИЯ

Важно!!!

Поради предстоящото преместване  в сградата на ул. Иван Вазов №1, на 26.06.2020 г. деловодството на Административен съд – Велико Търново ще работи с граждани до 14:30 часа!!!

От 29.06.2020 г. Административен съд започва работа изцяло в сградата на ул. Иван Вазов №1!!!