Пресцентър

ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЗЕМА УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ВСС И МОН

За поредна година магистрати от Административен съд Велико Търново ще сменят съдебната зала с училищна стая, за да повишат информираността на подрастващите за съдебната система.
Инициативата е част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” – съвместен проект на Висшия Продължи… ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЗЕМА УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ВСС И МОН

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО БЕШЕ ДОМАКИН НА ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

На 19 и 20 октомври 2017 г. Административен съд Велико Търново посрещна магистрати от Стара Загора, Русе, Монтана, Плевен, които взеха участие в организирания регионалния семинар на тама „Проблеми при правоприлагането на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“. Обучението се състоя като част от дейностите по проект „Качествено професионално обучение за Продължи… АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО БЕШЕ ДОМАКИН НА ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

С изключително благородство и съпричастност към кампанията на Административен съд Велико Търново за набиране на парични средства за лечението на Миглена Обрешкова Нечева се присъединява и известният и талантлив великотърновски фотограф Марина Чамуркова. На 26.10.2017 г. чаровната дама подрежда изложба с авторски портретни фотографии в Изложбени зали „Рафаил Михайлов“ в гр. Велико Търново. Продължи… ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Инициираната от Административен съд Велико Търново дарителска кампания за набиране на парични средства за лечението на Миглена Обрешкова Нечева продължава. Като първи транш, събраните в дарителницата пари на стойност 2 134,55 лева вече са преведени по банковата сметка на младата юристка. Благодарим на всички, които се включиха с личен принос към каузата и се отзоваха на призива ни.
Дарителската кутия все още може да намерите в информационния център на съда, а банковата сметка, по която може да направите директен паричен превод е: IBAN BG87BPBI79314028553201, BIC BPBIBGSF в „Юробанк България“, клон Велико Търново, на името на Миглена Обрешкова Нечева.

БЛАГОТВОРИТЕЛНИ КАУЗИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

В израз на съпричастност и подтикнати от желание за подкрепа през изминалите три месеца служителите и магистратите от Административен съд Велико Търново се включиха в дарителската кампания в полза на двегодишния Преслав Георгиев Тодоров. Детето страда от детска церебрална парализа и единственият му шанс за лечение е провеждането на система от процедури по рехабилитация в специализирана клиника в Полша. Стойността на терапията е непосилна за семейството на Преслав и това мотивира екипа на Административния съд в старата столица да даде своя принос. В дарителницата, поставена в информационния център на съда, бяха събрани 320,00 лева, като в края на месец септември, 2017 г. сумата беше преведена по сметката на малкия Преслав с оглед предстоящата през октомври рехабилитация на стойност 2 650 Евро.

Вярата, че заедно можем да помогнем, отново обедини всички работещи в Административен съд Велико Търново. Настоящата благотворителна кампания цели да подпомогне финансово лечението на дъщерята на нашия колега Обрешко Нечев – директор на Бюро по труда – Велико Търново. Миглена Обрешкова Нечева на 25 г. също е колега юрист, вписана от съвсем скоро като младши адвокат във Великотърновска адвокатска колегия. Изненадващо, в края на месец август, тази година Миглена Нечева е диагностицирана с Бифазен синовиален сарком, ІІ стенеп. Диагнозата е потвърдена и предстои хоспитализиране и скъпоструващо лечение в чужбина. Семейството на Миглена Нечева е възпрепятствано от ситуацията и трудно би се справило със самостоятелното финансиране на животоспасяващата терапия. Ето защо, служителите и магистратите от Административен съд Велико Търново отново се обединиха около благородната идея да помогнат. За целта в институцията е организирана дарителска кампания, като с най-добри чувства приканваме всички желаещи да се присъединят. Парични средства могат да се превеждат и по банков път: IBAN BG87BPBI79314028553201, BIC BPBIBGSF в „Юробанк България“, клон Велико Търново, на името на Миглена Обрешкова Нечева.

СЛЕД ДЕСЕТ ГОДИНИ ЧАКАНЕ Е ОБЯВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Десет години след създаването на Административен съд Велико Търново и пет години след закупуване на сграда за целите на дейността му, има надежда за разрешаване на основния проблем на съдебната институция – този със сградния фонд. Липсата на адекватна съдебна палата принуждава магистратите и съдебните служители от едно от петте най- Продължи… СЛЕД ДЕСЕТ ГОДИНИ ЧАКАНЕ Е ОБЯВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1”, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014 г. – 2020 г.“

Административен съд Велико Търново е една от обучаващите организации по проект „Студентски практики“, изпълняван от Министерството на образованието и науката. Втори месец петима студенти от Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ стажуват в съда под менторството на съдия Марияна Микова. Продължи… АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1”, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014 г. – 2020 г.“