Пресцентър

ОТКРИТА Е СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА, РЕМОНТЪТ НА СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОЧВА

На 05.09.2018 г. беше съставен Протокол обр. № 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд – Велико Търново на ул. „Иван Вазов“ № 1“. С това фактически започват ремонтните дейности на сградата – паметник на Продължи… ОТКРИТА Е СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА, РЕМОНТЪТ НА СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОЧВА

СЛЕД ДЪЛГОГОДИШНО ОЧАКВАНЕ СТАРТИРА РЕМОНТЪТ НА СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 09.07.2018 г. е подписан дългоочакваният договор за обществена поръчка с предмет „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд – Велико Търново на ул. „Иван Вазов“ № 1“. Висшият съдебен съвет проведе открита процедура за възлагане, в резултат на която за изпълнител е определено Продължи… СЛЕД ДЪЛГОГОДИШНО ОЧАКВАНЕ СТАРТИРА РЕМОНТЪТ НА СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СЧИТАНО ОТ 02.07.2018 Г. СЪДИЯ МАРИЯНА ЛАЗАРОВА Е ПРЕНАЗНАЧЕНА НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ“ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ-ОБЛАСТ

Считано от 02.07.2018 г. щатната численост на магистратите в Административен съд Велико Търново е редуцирана с една бройка, тъй като от тази дата съдия Марияна Лазарова встъпи в длъжност като съдия в Административен съд – София-област. Преместването е по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт по Решение от 26.09.2017 г. на Съдийската Продължи… СЧИТАНО ОТ 02.07.2018 Г. СЪДИЯ МАРИЯНА ЛАЗАРОВА Е ПРЕНАЗНАЧЕНА НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ“ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ-ОБЛАСТ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТВОРИ ВРАТИТЕ СИ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ

Под патронажа на председателя на Административен съд Велико Търново  – Георги Чемширов, се проведе мащабна кампания за изграждане и повишаване на правната култура на малките ученици, провокиране на интереса и вниманието им към съдебната власт.  В продължение на един месец след провеждането на Деня на отворените врати на 27.04.2018 г. в Продължи… АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТВОРИ ВРАТИТЕ СИ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ

ГРАЖДАНИ И ЛЮБОЗНАТЕЛНИ ДЕЦА ПОСЕТИХА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

От днес интериорът на Административен съд Велико Търново е по-приветлив и пъстър, тъй като в сградата е подредена изложба с всички проекти на малчуганите, взели участие в предварително обявения конкурс на тема „Професия съдия“. В деня на отворените врати – 27.04.2018 г., беше кулминацията на надпреварата, когато децата изключително интересно и много Продължи… ГРАЖДАНИ И ЛЮБОЗНАТЕЛНИ ДЕЦА ПОСЕТИХА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИИ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ПРОТИВ СТРУКТУРНА РЕФОРМА В СИСТЕМАТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА

На състоялото се на 24.04.2018 г. Общо събрание на съдиите от Административен съд Велико Търново бе подложено на обсъждане предложението на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков за оттегляне на искането по т. 6 от Решение № 632/20.10.2017 г. на Министерски съвет за осигуряване на експерти по Програмата на Европейския съюз Продължи… АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИИ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ПРОТИВ СТРУКТУРНА РЕФОРМА В СИСТЕМАТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА

ОТВОРЕНИ ВРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 27.04.2018 г.

Ежегодната инициатива на Административен съд Велико Търново за популяризиране на дейността на съда, повишаване на правната култура на гражданите и на доверието в правосъдието ще се състои на 27.04.2018 г.
Желаещите да се запознаят с вътрешноорганизационната дейност на институцията, спецификата на работата на Продължи… ОТВОРЕНИ ВРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 27.04.2018 г.