Пресцентър

ВИСОК БРОЙ НЕОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ОТЧЕТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2017 г.

Традиционно председателят на Административен съд Велико Търново – съдия Георги Чемширов, изнесе статистически данни и факти, и направи задълбочен анализ за дейността на ръководената от него институция през 2017 г. Докладът беше представен пред магистратите от съда и представителите на Апелативен съд Велико Търново, Окръжен съд Велико Търново, Продължи… ВИСОК БРОЙ НЕОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ОТЧЕТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2017 г.

ПРЕДСТОИ ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 г.

Годишното отчетно събрание за дейността на Административен съд Велико Търново през 2017 година ще се състои на 21.02.2018 г. от 16:00 часа в Зала № 6 в съдебната сграда на пл. „Център“ № 2, ет. 2 в гр. Велико Търново.  Административният ръководител г-н Георги Чемширов ще представи доклада, като акцентира на основни въпроси не само от правораздавателната Продължи… ПРЕДСТОИ ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 г.

ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЗЕМА УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ВСС И МОН

За поредна година магистрати от Административен съд Велико Търново ще сменят съдебната зала с училищна стая, за да повишат информираността на подрастващите за съдебната система.
Инициативата е част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” – съвместен проект на Висшия Продължи… ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЗЕМА УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ВСС И МОН

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО БЕШЕ ДОМАКИН НА ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

На 19 и 20 октомври 2017 г. Административен съд Велико Търново посрещна магистрати от Стара Загора, Русе, Монтана, Плевен, които взеха участие в организирания регионалния семинар на тама „Проблеми при правоприлагането на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“. Обучението се състоя като част от дейностите по проект „Качествено професионално обучение за Продължи… АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО БЕШЕ ДОМАКИН НА ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

С изключително благородство и съпричастност към кампанията на Административен съд Велико Търново за набиране на парични средства за лечението на Миглена Обрешкова Нечева се присъединява и известният и талантлив великотърновски фотограф Марина Чамуркова. На 26.10.2017 г. чаровната дама подрежда изложба с авторски портретни фотографии в Изложбени зали „Рафаил Михайлов“ в гр. Велико Търново. Продължи… ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Инициираната от Административен съд Велико Търново дарителска кампания за набиране на парични средства за лечението на Миглена Обрешкова Нечева продължава. Като първи транш, събраните в дарителницата пари на стойност 2 134,55 лева вече са преведени по банковата сметка на младата юристка. Благодарим на всички, които се включиха с личен принос към каузата и се отзоваха на призива ни.
Дарителската кутия все още може да намерите в информационния център на съда, а банковата сметка, по която може да направите директен паричен превод е: IBAN BG87BPBI79314028553201, BIC BPBIBGSF в „Юробанк България“, клон Велико Търново, на името на Миглена Обрешкова Нечева.

БЛАГОТВОРИТЕЛНИ КАУЗИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

В израз на съпричастност и подтикнати от желание за подкрепа през изминалите три месеца служителите и магистратите от Административен съд Велико Търново се включиха в дарителската кампания в полза на двегодишния Преслав Георгиев Тодоров. Детето страда от детска церебрална парализа и единственият му шанс за лечение е провеждането на система от процедури по рехабилитация в специализирана клиника в Полша. Стойността на терапията е непосилна за семейството на Преслав и това мотивира екипа на Административния съд в старата столица да даде своя принос. В дарителницата, поставена в информационния център на съда, бяха събрани 320,00 лева, като в края на месец септември, 2017 г. сумата беше преведена по сметката на малкия Преслав с оглед предстоящата през октомври рехабилитация на стойност 2 650 Евро.

Вярата, че заедно можем да помогнем, отново обедини всички работещи в Административен съд Велико Търново. Настоящата благотворителна кампания цели да подпомогне финансово лечението на дъщерята на нашия колега Обрешко Нечев – директор на Бюро по труда – Велико Търново. Миглена Обрешкова Нечева на 25 г. също е колега юрист, вписана от съвсем скоро като младши адвокат във Великотърновска адвокатска колегия. Изненадващо, в края на месец август, тази година Миглена Нечева е диагностицирана с Бифазен синовиален сарком, ІІ стенеп. Диагнозата е потвърдена и предстои хоспитализиране и скъпоструващо лечение в чужбина. Семейството на Миглена Нечева е възпрепятствано от ситуацията и трудно би се справило със самостоятелното финансиране на животоспасяващата терапия. Ето защо, служителите и магистратите от Административен съд Велико Търново отново се обединиха около благородната идея да помогнат. За целта в институцията е организирана дарителска кампания, като с най-добри чувства приканваме всички желаещи да се присъединят. Парични средства могат да се превеждат и по банков път: IBAN BG87BPBI79314028553201, BIC BPBIBGSF в „Юробанк България“, клон Велико Търново, на името на Миглена Обрешкова Нечева.