Пресцентър

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО И НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО ОРГАНИЗИРАХА ДВУДНЕВЕН РЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР

На 01 и 02 ноември 2018 г. на своя територия Административен съд Велико Търново посрещна магистрати от Ловеч, Русе, Пловдив, Габрово и Търговище, които заедно с великотърновските си колеги взеха участие в организирания регионалния семинар на тама „Проблеми в производствата по ЗИНЗС и ЗОДОВ“. Обучението се състоя като част от Продължи… АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО И НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО ОРГАНИЗИРАХА ДВУДНЕВЕН РЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР

МАГИСТРАТИ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТНОВО ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

За трета поредна година лектори в тоги ще прекрачат прага на ученическата стая, за да изнесат специално подготвени уроци за Конституцията на Република България, съдебната система в страната и правата ни на граждани на Европейския съюз пред ученици от гимназиалния етап на образование. След отчетения висок успех на програмата от миналата учебна година и Продължи… МАГИСТРАТИ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТНОВО ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОТКРИТА Е СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА, РЕМОНТЪТ НА СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОЧВА

На 05.09.2018 г. беше съставен Протокол обр. № 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд – Велико Търново на ул. „Иван Вазов“ № 1“. С това фактически започват ремонтните дейности на сградата – паметник на Продължи… ОТКРИТА Е СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА, РЕМОНТЪТ НА СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОЧВА

СЛЕД ДЪЛГОГОДИШНО ОЧАКВАНЕ СТАРТИРА РЕМОНТЪТ НА СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 09.07.2018 г. е подписан дългоочакваният договор за обществена поръчка с предмет „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд – Велико Търново на ул. „Иван Вазов“ № 1“. Висшият съдебен съвет проведе открита процедура за възлагане, в резултат на която за изпълнител е определено Продължи… СЛЕД ДЪЛГОГОДИШНО ОЧАКВАНЕ СТАРТИРА РЕМОНТЪТ НА СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СЧИТАНО ОТ 02.07.2018 Г. СЪДИЯ МАРИЯНА ЛАЗАРОВА Е ПРЕНАЗНАЧЕНА НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ“ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ-ОБЛАСТ

Считано от 02.07.2018 г. щатната численост на магистратите в Административен съд Велико Търново е редуцирана с една бройка, тъй като от тази дата съдия Марияна Лазарова встъпи в длъжност като съдия в Административен съд – София-област. Преместването е по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт по Решение от 26.09.2017 г. на Съдийската Продължи… СЧИТАНО ОТ 02.07.2018 Г. СЪДИЯ МАРИЯНА ЛАЗАРОВА Е ПРЕНАЗНАЧЕНА НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ“ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ-ОБЛАСТ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТВОРИ ВРАТИТЕ СИ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ

Под патронажа на председателя на Административен съд Велико Търново  – Георги Чемширов, се проведе мащабна кампания за изграждане и повишаване на правната култура на малките ученици, провокиране на интереса и вниманието им към съдебната власт.  В продължение на един месец след провеждането на Деня на отворените врати на 27.04.2018 г. в Продължи… АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТВОРИ ВРАТИТЕ СИ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ

ГРАЖДАНИ И ЛЮБОЗНАТЕЛНИ ДЕЦА ПОСЕТИХА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

От днес интериорът на Административен съд Велико Търново е по-приветлив и пъстър, тъй като в сградата е подредена изложба с всички проекти на малчуганите, взели участие в предварително обявения конкурс на тема „Професия съдия“. В деня на отворените врати – 27.04.2018 г., беше кулминацията на надпреварата, когато децата изключително интересно и много Продължи… ГРАЖДАНИ И ЛЮБОЗНАТЕЛНИ ДЕЦА ПОСЕТИХА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ