Пресцентър

ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 620/2019 Г. Е ПРЕКРАТЕНО

Жалбите на Коалиция „Движение Заедно за промяната“ и на регистриран кандидат за общински съветник в Община Горна Оряховица, издигнат от Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, срещу Решение № 108/01.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Горна Оряховица, с което е отказано заличаването на кандидат за кмет на Община Горна Оряховица, са оставени без разглеждани, а производството по административно дело № 620/2019 г. е прекратено.

ЖАЛБА НА МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ Е ПРИСЪЕДИДЕНА КЪМ АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 620/2019 Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

В Административен съд – Велико Търново е постъпила жалба от Местна коалиция „БСП за България“ срещу Решение № 108/01.10.2019 г. на ОИК – Горна Оряховица , с което е отказано заличаването на регистрация на кандидат за кмет на Община – Горна Оряховица. Тъй като това решение е предмет на адм. дело № 620/2019 г., жалбата на коалицията е присъединена за Продължи… ЖАЛБА НА МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ Е ПРИСЪЕДИДЕНА КЪМ АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 620/2019 Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЖАЛБИ ПО ИЗБОРНИЯ КОДЕКС СА ИЗПРАТЕНИ ОТ ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ПОДСЪДНОСТ ОТ АДИМНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Регистриран кандидат за общински съветник в Община Горна Оряховица, издигнат от Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, и Коалиция „Движение Заедно за промяната“ оспорват Решение № 108/01.10.2019 г. на общинска избирателна комисия – Горна Оряховица. Жалбите са изпратени по подсъдност от Върховния административен съд, Продължи… ЖАЛБИ ПО ИЗБОРНИЯ КОДЕКС СА ИЗПРАТЕНИ ОТ ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ПОДСЪДНОСТ ОТ АДИМНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТХВЪРЛИ ЖАЛБАТА НА ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“

Решението по адм. дело № 603/2019 година беше произнесено и обявено незабавно от тричленен състав на Административен съд – Велико Търново в състоялото се вчера открито съдебно заседание. Възраженията на оспорващата партия, изцяло поддържани от заинтересованата страна – кандидатът за общински съветник, чиято регистрация е заличена с Продължи… АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТХВЪРЛИ ЖАЛБАТА НА ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“

ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ ОСПОРВА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, С КОЕТО Е ОТКАЗАНА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

По жалба на ПП „Български социалдемократи“ срещу Решение № 126/01.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Велико Търново е образувано адм. д. № 603/2019 г. по описа на Административен съд – Велико Търново. С оспореното решение е заличена регистрацията на издигнат от партията кандидат за общински съветник. Жалбата е преценена като Продължи… ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ ОСПОРВА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, С КОЕТО Е ОТКАЗАНА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

ЖАЛБИ ПРОТИВ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Без разглеждане са оставени депозираните в Административен съд – Велико Търново две жалби срещу Решение № 108/01.10.2019 г. на ОИК – Горна Оряховица, с което е отказано заличаване на кандидат за кмет на Община Горна Оряховица, и Решение № 1315-МИ/07.10.2019 г. на ЦИК, с което е отхвърлена жалбата срещу цитираното решение на ОИК. Производството Продължи… ЖАЛБИ ПРОТИВ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ЖАЛБАТА НА ПП „АТАКА“ – БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ

Административен съд – Велико Търново остави без разглеждане жалбата на ПП „Атака“ против Решение № 1288-МИ/03.10.2019 г. на Централната избирателна комисия, с което е потвърдено Решение № 122 от 29.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Велико Търново. Производството по адм. дело № 596/2019 година е прекратено. До този резултат се Продължи… ЖАЛБАТА НА ПП „АТАКА“ – БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ