Пресцентър

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЮРИСТИ,

ДРАГИ СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ,

Датата 16 април не е достатъчно популярна на фона на другите значими събития, които се изучават в детайли и са признати от обществото ни. Въпреки това приемането на Търновската конституция като факт от историята и като факт от развитието на правото няма как да загуби своето значение. Преди 140 години учредителите са знаели и оценявали делото, което правят, превъзмогвали са себе си за общата кауза. Дали са ни хубав урок, който трябва да научим!

Днес, в деня на българската Конституция, на българския юрист и на съдебния служител, се обръщам към вас с пожелание за крепко здраве, професионални успехи и съзнание за удовлетвореност и постигната цел.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

СЛУЖИТЕЛИ И МАГИСТРАТИ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА В ПОДКРЕПА НА НИКОЛ ВЛАДКОВА

В израз на съпричастност и подтикнати от желание да помогнат служителите и магистратите от Административен съд Велико Търново се включват в дарителската кампания в полза на осемнадесетгодишната Никол Владкова. Момичето страда от рядко и тежко онкологично заболяване – Сарком на меките тъкани. Стойността на животоспасяващата терапия е Продължи… СЛУЖИТЕЛИ И МАГИСТРАТИ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА В ПОДКРЕПА НА НИКОЛ ВЛАДКОВА

Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 20.05.2019 г., включително, на електронна поща konkurs.vss@vss.justice.bg, съобразно Регламента за провеждане на конкурса. Обявяването на победителите, както и връчването на лаптоп, две поощрителни награди и грамоти ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет на 07.06.2019 г.

ОТХВЪРЛЕН Е ПРОТЕСТ СРЕЩУ РАЗПОРЕДБИ ОТ НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

С Решение № 109 от 12.03.2019 г. по Административно дело № 922/2018 г. по описа на Административен съд Велико Търново състав на съда е отхвърлил протест на прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново с искане за отмяна на чл. 23, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, т. 1 и т. 2  от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени Продължи… ОТХВЪРЛЕН Е ПРОТЕСТ СРЕЩУ РАЗПОРЕДБИ ОТ НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРЕДСТОИ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018 Г.

На 05.03.2019 г. /вторник/ от 14:30 ч. ще се проведе годишно отчетно събрание за дейността на Административен съд Велико Търново през 2018 г. Отчетът ще бъде изнесен от председателя Георги Чемширов в съдебна зала № 6 в сградата на съда в гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2. В изложението ще бъдат представени статистически данни Продължи… ПРЕДСТОИ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018 Г.

ЗА ПЕНСИОНИРАНЕТО СИ СЪДИЯ РУМЯНА ПЕЕВА ПОЛУЧИ ЗЛАТЕН ПОЧЕТЕН ЗНАК ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Считано от 03.01.2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи съдия Румяна Пеева от заеманата от нея длъжност в Административен съд Велико Търново поради навършване на възраст за пенсиониране. По предложение на Георги Чемширов –административен ръководител на съда, съдия Пеева бе поощрена от съвета с отличие „личен почетен Продължи… ЗА ПЕНСИОНИРАНЕТО СИ СЪДИЯ РУМЯНА ПЕЕВА ПОЛУЧИ ЗЛАТЕН ПОЧЕТЕН ЗНАК ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО И НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО ОРГАНИЗИРАХА ДВУДНЕВЕН РЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР

На 01 и 02 ноември 2018 г. на своя територия Административен съд Велико Търново посрещна магистрати от Ловеч, Русе, Пловдив, Габрово и Търговище, които заедно с великотърновските си колеги взеха участие в организирания регионалния семинар на тама „Проблеми в производствата по ЗИНЗС и ЗОДОВ“. Обучението се състоя като част от Продължи… АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО И НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО ОРГАНИЗИРАХА ДВУДНЕВЕН РЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР