Пресцентър

БЛАГОТВОРИТЕЛНИ КАУЗИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

В израз на съпричастност и подтикнати от желание за подкрепа през изминалите три месеца служителите и магистратите от Административен съд Велико Търново се включиха в дарителската кампания в полза на двегодишния Преслав Георгиев Тодоров. Детето страда от детска церебрална парализа и единственият му шанс за лечение е провеждането на система от процедури по рехабилитация в специализирана клиника в Полша. Стойността на терапията е непосилна за семейството на Преслав и това мотивира екипа на Административния съд в старата столица да даде своя принос. В дарителницата, поставена в информационния център на съда, бяха събрани 320,00 лева, като в края на месец септември, 2017 г. сумата беше преведена по сметката на малкия Преслав с оглед предстоящата през октомври рехабилитация на стойност 2 650 Евро.

Вярата, че заедно можем да помогнем, отново обедини всички работещи в Административен съд Велико Търново. Настоящата благотворителна кампания цели да подпомогне финансово лечението на дъщерята на нашия колега Обрешко Нечев – директор на Бюро по труда – Велико Търново. Миглена Обрешкова Нечева на 25 г. също е колега юрист, вписана от съвсем скоро като младши адвокат във Великотърновска адвокатска колегия. Изненадващо, в края на месец август, тази година Миглена Нечева е диагностицирана с Бифазен синовиален сарком, ІІ стенеп. Диагнозата е потвърдена и предстои хоспитализиране и скъпоструващо лечение в чужбина. Семейството на Миглена Нечева е възпрепятствано от ситуацията и трудно би се справило със самостоятелното финансиране на животоспасяващата терапия. Ето защо, служителите и магистратите от Административен съд Велико Търново отново се обединиха около благородната идея да помогнат. За целта в институцията е организирана дарителска кампания, като с най-добри чувства приканваме всички желаещи да се присъединят. Парични средства могат да се превеждат и по банков път: IBAN BG87BPBI79314028553201, BIC BPBIBGSF в „Юробанк България“, клон Велико Търново, на името на Миглена Обрешкова Нечева.

СЛЕД ДЕСЕТ ГОДИНИ ЧАКАНЕ Е ОБЯВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Десет години след създаването на Административен съд Велико Търново и пет години след закупуване на сграда за целите на дейността му, има надежда за разрешаване на основния проблем на съдебната институция – този със сградния фонд. Липсата на адекватна съдебна палата принуждава магистратите и съдебните служители от едно от петте най- Продължи… СЛЕД ДЕСЕТ ГОДИНИ ЧАКАНЕ Е ОБЯВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1”, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014 г. – 2020 г.“

Административен съд Велико Търново е една от обучаващите организации по проект „Студентски практики“, изпълняван от Министерството на образованието и науката. Втори месец петима студенти от Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ стажуват в съда под менторството на съдия Марияна Микова. Продължи… АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1”, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014 г. – 2020 г.“

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО – СЪДИЯ ГЕОРГИ ЧЕМШИРОВ ЕДИНОДУШНО ПОЛУЧИ ОЩЕ ЕДИН МАНДАТ НА ПОСТА

Съдия Чемширов беше избран единодушно от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на състоялата се на 09.05.2017 г. процедура за избор на административен ръководител – председател на Административния съд във Велико Търново, съгласно решение по Протокол № 19/09.05.2017 г. Продължи… ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО – СЪДИЯ ГЕОРГИ ЧЕМШИРОВ ЕДИНОДУШНО ПОЛУЧИ ОЩЕ ЕДИН МАНДАТ НА ПОСТА

УСПЕШЕН ФИНАЛ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

В изпълнение на Споразумението от 29.09.2016 г. между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката и реализирането на образователната програма „Съдебната система – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, магистратите от Административен съд Велико Търново приеха присърце идеята Продължи… УСПЕШЕН ФИНАЛ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 21.04.2017 година за десета поредна година Административен съд Велико Търново отвори вратите си за посетители, желаещи да се запознаят отблизо с работата на администрацията и магистратите. Събитието привлече граждани, студенти и ученици, които се възползваха от възможността да наблюдават съдебен процес, да проучат Продължи… ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ в Административен съд Велико Търново

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ в Административен съд Велико Търново

 На 21.04.2017 година от 9:30 часа в Административен съд Велико Търново ще се проведе „Ден на отворените врати”. В събитието могат да вземат участие всички граждани, които проявяват интерес към организацията и работата на съда – ученици, студенти, лица в неравностойно положение, представители на бизнеса и други. Мероприятието ще бъде под Продължи… ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ в Административен съд Велико Търново