Новини

С ЕДНО ПО-МАЛКО СА ДЕЛАТА, ПОСТЪПИЛИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА

С едно по-малко са делта, постъпили в Административен съд – Велико Търново през 2020 година в сравнение с предходната година. Това, както и останалите акценти за дейността на съда през 2020 г., бяха отчетени от административния ръководител-председател Георги Чемширов на състоялото се на 19.03.2021 г. годишно събрание. При строго спазване на противоепидемичните мерки докладът бе уважен от присъствието на официалните гости: г-н Янко Янев – административен ръководител-председател на Апелативен съд – Велико Търново, г-жа Теодорина Димитрова – административен ръководител-председател на Окръжен съд – Велико Търново, г-жа Светлана Иванова – заместник-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Велико Търново и г-н Пламен Червенков – секретар на Адвокатска колегия – Велико Търново. Продължи… С ЕДНО ПО-МАЛКО СА ДЕЛАТА, ПОСТЪПИЛИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА

ДЕЦАТА ОТ ОУ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗАРАДВАХА МАГИСТРАТИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО С РЪЧНО ИЗРАБОТЕНИ МАРТЕНИЦИ

Децата от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Горна Оряховица зарадваха магистратите и служителите от Административен съд – Велико Търново с ръчно изработени мартеници. С подкрепата на своите учители и с много любов малчуганите са пресукали бели и червени конци и са отправили лични благопожелания за здраве, радост и благодат към всеки от Продължи… ДЕЦАТА ОТ ОУ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗАРАДВАХА МАГИСТРАТИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО С РЪЧНО ИЗРАБОТЕНИ МАРТЕНИЦИ

ПАНДЕМИЯТА НЕ СПРЯ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИИ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДА ИЗНЕСАТ ОТНОВО СВОИТЕ ЛЕКЦИИ ПРЕД КОЛЕЖАНИТЕ ОТ ЧПГ „АРКУС“

Пандемията не спря административните съдии от Велико Търново да изнесат отново своите лекциите пред колежаните от ЧПГ „Американски колеж – Аркус“. Въпреки извънредната обстановка, в която се намира страната, и тази учебна година магистрати и служители от Административен съд – Велико Търново ще се включат в Образователната програма Продължи… ПАНДЕМИЯТА НЕ СПРЯ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИИ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДА ИЗНЕСАТ ОТНОВО СВОИТЕ ЛЕКЦИИ ПРЕД КОЛЕЖАНИТЕ ОТ ЧПГ „АРКУС“

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАПРАВИ ДАРЕНИЕ НА ОФИС ТЕХНИКА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ “, ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Административен съд – Велико Търново направи дарение на офистехника на Основно училище „Свети Паисий  Хилендарски“, гр. Горна Оряховица.

Продължи… АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАПРАВИ ДАРЕНИЕ НА ОФИС ТЕХНИКА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ “, ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Адм. дело № 609/2020 г.

Административен съд – Велико Търново, на основание чл. 137, ал. 5 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, уведомява жалбоподателя В. С. Г. в качеството й на представляващ „ВИВА 2008 – В. Г.“ ЕООД, че по повод на подадената жалба срещу Заповед за налагане на принуителна административна мярка /ПАМ/ № 10841/27.08.2020г. на Продължи… Адм. дело № 609/2020 г.

Влошена епидемиологична обстановка

Във връзка с влошената епидемиологична обстановка, делата насрочени за периода между 01.12.2020 г. и 14.12.2020 г. ще бъдат отложени за нова дата. Страните ще бъдат допълнително уведомени.

Заповед на председателя за организация на работа за месец Декември 2020

ПЕНСИОНИРА СЕ ДЪЛГОГОДИШНИЯТ СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ СИЙКА ДИМИТРОВА

Дългогодишният съдебен деловодител от Административен съд – Велико Търново – Сийка Димитрова, приключи активната си работа и излезе в пенсия.
Госпожа Димитрова посвети 30-годишната си професионалната кариера на съдебната система, изпълнявайки прецизно и отговорно задълженията си първо в Районен съд – Горна Продължи… ПЕНСИОНИРА СЕ ДЪЛГОГОДИШНИЯТ СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ СИЙКА ДИМИТРОВА