Пресцентър

ОТВОРЕНИ ВРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 27.04.2018 г.

Ежегодната инициатива на Административен съд Велико Търново за популяризиране на дейността на съда, повишаване на правната култура на гражданите и на доверието в правосъдието ще се състои на 27.04.2018 г.
Желаещите да се запознаят с вътрешноорганизационната дейност на институцията, спецификата на работата на Продължи… ОТВОРЕНИ ВРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 27.04.2018 г.

ЛИПСАТА НА СГРАДА ОТНОВО ВЪЗПРЕПЯТСТВА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

В Административен съд Велико Търново е образувано дело по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди по искова молба на лице, изтърпяващо наказание доживотен затвор без замяна в Затвора в гр. Ловеч. Условията на сградата, в която се помещава съда обаче не обезпечават сигурността и обществената безопасност, както и сериозно затрудняват Продължи… ЛИПСАТА НА СГРАДА ОТНОВО ВЪЗПРЕПЯТСТВА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ В ДЕТСКИЯ КОНКУРС НА ТЕМА „ПРОФЕСИЯ СЪДИЯ“

Ръководството на Административен съд Велико Търново благодари на всички участници в конкурса за деца от първи до четвърти клас. Получените 12 проекта на тема „Професия съдия“ се отличават с оригиналност и задълбочено проучване на поставения въпрос. Оценяваме високо екипната работа и изобретателността, положените усилия и старание както на Продължи… КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ В ДЕТСКИЯ КОНКУРС НА ТЕМА „ПРОФЕСИЯ СЪДИЯ“

С ОТКРИТ УРОК В СЪДЕБНАТА ЗАЛА ПРИКЛЮЧИ ТАЗГОДИШНИЯТ КУРС НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ВСС И МОН

За поредна година Административен съд Велико Търново взе активно участие в образователната програма „Съдебната система – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Темите, свързани със съдебната система в Република България, правата ни като граждани на Европейския съюз и Конституцията на Република България Продължи… С ОТКРИТ УРОК В СЪДЕБНАТА ЗАЛА ПРИКЛЮЧИ ТАЗГОДИШНИЯТ КУРС НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ВСС И МОН

КОНКУРС ЗА ДЕЦА ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Като част от инициативата Ден на отворените врати в Административен съд Велико Търново е предвиден конкурс за изработване на проект (рисунка/колаж) на тема „Професия СЪДИЯ“ за деца от първи до четвърти клас. Целта е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт. Продължи… КОНКУРС ЗА ДЕЦА ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС

ВИСОК БРОЙ НЕОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ОТЧЕТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2017 г.

Традиционно председателят на Административен съд Велико Търново – съдия Георги Чемширов, изнесе статистически данни и факти, и направи задълбочен анализ за дейността на ръководената от него институция през 2017 г. Докладът беше представен пред магистратите от съда и представителите на Апелативен съд Велико Търново, Окръжен съд Велико Търново, Продължи… ВИСОК БРОЙ НЕОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ОТЧЕТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2017 г.

ПРЕДСТОИ ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 г.

Годишното отчетно събрание за дейността на Административен съд Велико Търново през 2017 година ще се състои на 21.02.2018 г. от 16:00 часа в Зала № 6 в съдебната сграда на пл. „Център“ № 2, ет. 2 в гр. Велико Търново.  Административният ръководител г-н Георги Чемширов ще представи доклада, като акцентира на основни въпроси не само от правораздавателната Продължи… ПРЕДСТОИ ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 г.