Пресцентър

ЖАЛБИ ПО ИЗБОРНИЯ КОДЕКС СА ИЗПРАТЕНИ ОТ ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ПОДСЪДНОСТ ОТ АДИМНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Регистриран кандидат за общински съветник в Община Горна Оряховица, издигнат от Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, и Коалиция „Движение Заедно за промяната“ оспорват Решение № 108/01.10.2019 г. на общинска избирателна комисия – Горна Оряховица. Жалбите са изпратени по подсъдност от Върховния административен съд, Продължи… ЖАЛБИ ПО ИЗБОРНИЯ КОДЕКС СА ИЗПРАТЕНИ ОТ ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ПОДСЪДНОСТ ОТ АДИМНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТХВЪРЛИ ЖАЛБАТА НА ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“

Решението по адм. дело № 603/2019 година беше произнесено и обявено незабавно от тричленен състав на Административен съд – Велико Търново в състоялото се вчера открито съдебно заседание. Възраженията на оспорващата партия, изцяло поддържани от заинтересованата страна – кандидатът за общински съветник, чиято регистрация е заличена с Продължи… АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТХВЪРЛИ ЖАЛБАТА НА ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“

ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ ОСПОРВА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, С КОЕТО Е ОТКАЗАНА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

По жалба на ПП „Български социалдемократи“ срещу Решение № 126/01.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Велико Търново е образувано адм. д. № 603/2019 г. по описа на Административен съд – Велико Търново. С оспореното решение е заличена регистрацията на издигнат от партията кандидат за общински съветник. Жалбата е преценена като Продължи… ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ ОСПОРВА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, С КОЕТО Е ОТКАЗАНА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

ЖАЛБИ ПРОТИВ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Без разглеждане са оставени депозираните в Административен съд – Велико Търново две жалби срещу Решение № 108/01.10.2019 г. на ОИК – Горна Оряховица, с което е отказано заличаване на кандидат за кмет на Община Горна Оряховица, и Решение № 1315-МИ/07.10.2019 г. на ЦИК, с което е отхвърлена жалбата срещу цитираното решение на ОИК. Производството Продължи… ЖАЛБИ ПРОТИВ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ЖАЛБАТА НА ПП „АТАКА“ – БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ

Административен съд – Велико Търново остави без разглеждане жалбата на ПП „Атака“ против Решение № 1288-МИ/03.10.2019 г. на Централната избирателна комисия, с което е потвърдено Решение № 122 от 29.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Велико Търново. Производството по адм. дело № 596/2019 година е прекратено. До този резултат се Продължи… ЖАЛБАТА НА ПП „АТАКА“ – БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „АТАКА“ СЕЗИРА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО С ЖАЛБА ПО ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

Административен съд – Велико Търново остави без движение постъпилата днес жалба на ПП „Атака“. Докладчикът по Адм. дело № 596/2019 година по описа на съда е дал конкретни указания за отстраняване на констатирани нередовности по оспорването в срок до 12:00 часа на 09.10.2019 година. Ако в указания срок нередовностите не бъдат отстранени, жалбата Продължи… ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „АТАКА“ СЕЗИРА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО С ЖАЛБА ПО ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

РЕШЕНО Е ПЪРВОТО ИЗБОРНО ДЕЛО В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Днес, от 10:30 часа се състоя открито съдебно заседание по адм. дело № 575/2019 г. с предмет Решение № 99/24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Свищов, с което е отказана регистрация на независим кандидат за кмет на с. Хаджидимитрово. След приемане на доказателствата, съдържащи се в административната преписка, беше даден ход на делото по същество и бяха изслушани страните. След състояло се съвещание на тричленен съдебен състав на Административен Продължи… РЕШЕНО Е ПЪРВОТО ИЗБОРНО ДЕЛО В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО