Пресцентър

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – 2014

НА 28.03.2014Г. СЕ ПРОВЕДЕ „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – В. ТЪРНОВО

Към „Деня на отворените врати” на Административен съд – Велико Търново голям интерес проявиха студенти от Юридическия и Стопанския факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Над 100 студента посетиха Административен съд – Продължи… ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – 2014

П О К А Н А

На 21.03.2014 г. от 10:30 часа в Голяма съдебна зала ще се състои церомония по приключване работата на стажантите от Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” в Административен съд във Велико Търново, участвали в проект „Студентски практики”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси 2007-2013г., съфинансирана от Европейския социален фонд.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – 2014

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”
В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 28.03.2014г. /петък/ в Административен съд – Велико Търново ще се проведе „Ден на отворените врати”.
В този ден всички граждани могат да посетят сградата на съда и Продължи… ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – 2014

ДЕЙНОСТ №4 – ПРОЕКТ ОПАК

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТ №4
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

Процесуални и материалноправни аспекти на касационните производства пред административните съдилища. Критерии за определяне на достъпа до съд, с оглед необжалваемите минимуми на административните наказания, приети в българското законодателство и съдебната практика в ЕС в тази връзка.

Продължи… ДЕЙНОСТ №4 – ПРОЕКТ ОПАК

ДЕЙНОСТ №6 – ПРОЕКТ ОПАК

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТ №6
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРАКТИЧЕСКИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТ ,
СЪСТАВЯНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА”
 

В изпълнение на Дейност № 6 – Подготовка, организиране и Продължи… ДЕЙНОСТ №6 – ПРОЕКТ ОПАК

ДЕЙНОСТ №1 – ПРОЕКТ ОПАК

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТ №1
РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ В СЪДА НА ЕС В ЛЮКСЕМБУРГ
ПО ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ,
ФИНАНСИРАН ОТ ОПАК

В изпълнение на Дейност №1- „Работно посещение в Съда на ЕС в Люксембург за обсъждане на актуални правни проблеми, Продължи… ДЕЙНОСТ №1 – ПРОЕКТ ОПАК

ДЕЙНОСТ №4 ПО ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПАК

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТ №4 ПО ПРОЕКТ ЗА
ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА МАГИСТРАТИ
И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПАК

От 06.08.2013г. в Административен съд-Велико Търново стартира и обучението по Английски език за ниво А1, в което ще вземат участие, както магистрати, така и съдебни служители.