Пресцентър

ДЕЙНОСТ №3 ПО ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПАК

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТ №3 ПО
ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА
МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПАК

В периода 27.07. – 30.07.2013година в  гр.Варна се проведе специализирано обучение по проект  „Повишаване на  компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца  съобразно съвременните европейски тенденции”, който се осъществява с  финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В специализираното обучение по приложението на Директива 2006/112 относно общата система на ДДС и решенията на Съда на ЕС по дела, свързани с нея, взеха участие 8 магистрати и съдебни помощници от Административен съд –  Велико Търново. Лектор на обучението бе съдия  Донка Чакърова – от Върховен административен съд.

Работно посещение от Административен съд – гр. Кобленц, Германия.

В периода от 24.06.2013 до 27.06.2013 на работно посещение в Административен съд – Велико Търново пристигна делегация от Административен съд – гр. Кобленц, Германия. Гости на посещението бяха д-р Ларс Брокер – Президент на Главен административен съд – Кобленц, д-р Томас Щанекер – съдия в Главен административен съд – Кобленц и Мартин Щайнкюлер – Продължи… Работно посещение от Административен съд – гр. Кобленц, Германия.

Извършената тематична проверка от Инспекторат към ВСС

Акт за резултатите от извършената тематична проверка от Инспекторат към ВСС, по приложението на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП за налагане на административно наказателна отговорност с електронен фиш. По подробно с акта може да се запознаете тук.

Благотворителна акция

Административен съд – Велико Търново организира благотворителна акция за набиране на средства за децата, лишени от родителски грижи от Дом „Пеню и Мария Велкови” – Велико Търново. В акцията взеха участие всички магистрати и съдебни служители. На 22.05.2013 година служители на съда, посетиха дома, за да представят набраните средства и се Продължи… Благотворителна акция

Ден на отворените врати 2013 г.

На 29.03.2013г. в Административен съд-Велико Търново се проведе ден на отворените врати, по инициатива на Висш съдебен съвет. Гражданите имаха свободен достъп до информационния център, деловодството и съдебните зали от 8,30ч. до 17,00ч.,като им беше осигурена възможност да се запознаят с цялостната дейност и организацията на работа в Продължи… Ден на отворените врати 2013 г.

Проект „Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”

Административен съд Велико Търново има удоволствието да съобщи, че на 20.02.2013 г. между съда в качеството му на бенефициент и Министерството на финансите чрез Управляващия орган на ОП „Административен капацитет” бе подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 144 764,00 лева по Оперативна програма Продължи… Проект „Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”

Ден на отворените врати в Административен съд – Велико Търново

Във връзка с реализиране на проект на Висш съдебен съвет, на 29.03.2013г. /петък/ ще се проведе Ден на отворените врати в Административен съд – Велико Търново.
В този ден всички граждани ще имат възможност през целия работен ден /от 8,30ч. до 17,00ч./, да посетят сградата на съда и да се запознаят с организацията на работа в Административен Продължи… Ден на отворените врати в Административен съд – Велико Търново