Пресцентър

Ден на отворените врати 2013 г.

На 29.03.2013г. в Административен съд-Велико Търново се проведе ден на отворените врати, по инициатива на Висш съдебен съвет. Гражданите имаха свободен достъп до информационния център, деловодството и съдебните зали от 8,30ч. до 17,00ч.,като им беше осигурена възможност да се запознаят с цялостната дейност и организацията на работа в Продължи… Ден на отворените врати 2013 г.

Проект „Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”

Административен съд Велико Търново има удоволствието да съобщи, че на 20.02.2013 г. между съда в качеството му на бенефициент и Министерството на финансите чрез Управляващия орган на ОП „Административен капацитет” бе подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 144 764,00 лева по Оперативна програма Продължи… Проект „Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”

Ден на отворените врати в Административен съд – Велико Търново

Във връзка с реализиране на проект на Висш съдебен съвет, на 29.03.2013г. /петък/ ще се проведе Ден на отворените врати в Административен съд – Велико Търново.
В този ден всички граждани ще имат възможност през целия работен ден /от 8,30ч. до 17,00ч./, да посетят сградата на съда и да се запознаят с организацията на работа в Административен Продължи… Ден на отворените врати в Административен съд – Велико Търново

Участие в проект „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” на ОПАК

С Решение № РМФ-1/03.01.2013 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” е одобрено за финансиране разработеното от Административен съд Велико Търново проектно предложение „Повишаване компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Продължи… Участие в проект „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” на ОПАК

Промяна на email адреса на съда

Уведомяваме Ви, че поради технически причини и за осигуряване на по-голяма ефективност в организацията на работа в Административен съд Велико Търново, от днес 03.01.2013г. официалният адрес за кореспонденция ще бъде: admsvt@gmail.com.

Годишно отчетно събрание

На 15.03.2012г. се проведе Годишно отчетно събрание на Административен съд-Велико Търново за отчитане дейността на съда през 2011 година. Гости на събранието бяха г-жа Мариника Чернева – Председател на VІІІ отделение на ВАС, Бисерка Коцева – Председател на ІІІ отделение на ВАС, Емилия Миткова – съдия в VІІІ отделение на ВАС, г-жа Илияна Попова – Председател на Апелативен съд – Велико Търново, г-жа Мая Маркова – Председател на Окръжен съд – Велико Търново, г-жа Антоанета Чакърова – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново и г-жа Веселка Коева – Председател на Великотърновска адвокатска колегия.

Годишен доклад за дейността на съда през 2011 г.