Пресцентър

ОТХВЪРЛЕН Е ПРОТЕСТ СРЕЩУ РАЗПОРЕДБИ ОТ НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

С Решение № 109 от 12.03.2019 г. по Административно дело № 922/2018 г. по описа на Административен съд Велико Търново състав на съда е отхвърлил протест на прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново с искане за отмяна на чл. 23, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, т. 1 и т. 2  от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени Продължи… ОТХВЪРЛЕН Е ПРОТЕСТ СРЕЩУ РАЗПОРЕДБИ ОТ НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРЕДСТОИ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018 Г.

На 05.03.2019 г. /вторник/ от 14:30 ч. ще се проведе годишно отчетно събрание за дейността на Административен съд Велико Търново през 2018 г. Отчетът ще бъде изнесен от председателя Георги Чемширов в съдебна зала № 6 в сградата на съда в гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2. В изложението ще бъдат представени статистически данни Продължи… ПРЕДСТОИ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018 Г.

ЗА ПЕНСИОНИРАНЕТО СИ СЪДИЯ РУМЯНА ПЕЕВА ПОЛУЧИ ЗЛАТЕН ПОЧЕТЕН ЗНАК ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Считано от 03.01.2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи съдия Румяна Пеева от заеманата от нея длъжност в Административен съд Велико Търново поради навършване на възраст за пенсиониране. По предложение на Георги Чемширов –административен ръководител на съда, съдия Пеева бе поощрена от съвета с отличие „личен почетен Продължи… ЗА ПЕНСИОНИРАНЕТО СИ СЪДИЯ РУМЯНА ПЕЕВА ПОЛУЧИ ЗЛАТЕН ПОЧЕТЕН ЗНАК ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО И НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО ОРГАНИЗИРАХА ДВУДНЕВЕН РЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР

На 01 и 02 ноември 2018 г. на своя територия Административен съд Велико Търново посрещна магистрати от Ловеч, Русе, Пловдив, Габрово и Търговище, които заедно с великотърновските си колеги взеха участие в организирания регионалния семинар на тама „Проблеми в производствата по ЗИНЗС и ЗОДОВ“. Обучението се състоя като част от Продължи… АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО И НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО ОРГАНИЗИРАХА ДВУДНЕВЕН РЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР

МАГИСТРАТИ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТНОВО ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

За трета поредна година лектори в тоги ще прекрачат прага на ученическата стая, за да изнесат специално подготвени уроци за Конституцията на Република България, съдебната система в страната и правата ни на граждани на Европейския съюз пред ученици от гимназиалния етап на образование. След отчетения висок успех на програмата от миналата учебна година и Продължи… МАГИСТРАТИ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТНОВО ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОТКРИТА Е СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА, РЕМОНТЪТ НА СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОЧВА

На 05.09.2018 г. беше съставен Протокол обр. № 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд – Велико Търново на ул. „Иван Вазов“ № 1“. С това фактически започват ремонтните дейности на сградата – паметник на Продължи… ОТКРИТА Е СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА, РЕМОНТЪТ НА СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОЧВА

СЛЕД ДЪЛГОГОДИШНО ОЧАКВАНЕ СТАРТИРА РЕМОНТЪТ НА СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 09.07.2018 г. е подписан дългоочакваният договор за обществена поръчка с предмет „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд – Велико Търново на ул. „Иван Вазов“ № 1“. Висшият съдебен съвет проведе открита процедура за възлагане, в резултат на която за изпълнител е определено Продължи… СЛЕД ДЪЛГОГОДИШНО ОЧАКВАНЕ СТАРТИРА РЕМОНТЪТ НА СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО