Пресцентър

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОЧВА ПОЕТАПНО ПРЕМЕСТВАНЕ В СГРАДАТА НА УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 1

Административен съд – Велико Търново започва поетапно преместване в новата съдебна сграда на ул. „Иван Вазов” № 1. Строежът е въведен в експлоатация и функционирането му като съдебна палата е обезпечено. Поради необходимостта да се осигури спазването на санитарните мерки за сигурност както за магистратите и служителите, така и за гражданите Продължи… АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОЧВА ПОЕТАПНО ПРЕМЕСТВАНЕ В СГРАДАТА НА УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 1

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДОПУСНА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТНИ ИМОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Административен съд – Велико Търново допусна предварително изпълнение на решение на Министерския съвет за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда – за разширение на газопреносната инфраструктура на територията на Област – Велико Търново. Делото е образувано по молба на инвеститора „Булгартрансгаз” Продължи… АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДОПУСНА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТНИ ИМОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЪЗОБНОВЯВА РАБОТАТА СИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Административен съд – Велико Търново възобновява работния процес считано от 14.05.2020 година. Председателят на съда разпореди да започне насрочване и разглеждане на дела в открити съдебни заседания. Връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа ще се извършва електронно или по телефон. По изключение, при липса на посочени контакти, Продължи… АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЪЗОБНОВЯВА РАБОТАТА СИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ