Пресцентър

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „АТАКА“ СЕЗИРА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО С ЖАЛБА ПО ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

Административен съд – Велико Търново остави без движение постъпилата днес жалба на ПП „Атака“. Докладчикът по Адм. дело № 596/2019 година по описа на съда е дал конкретни указания за отстраняване на констатирани нередовности по оспорването в срок до 12:00 часа на 09.10.2019 година. Ако в указания срок нередовностите не бъдат отстранени, жалбата Продължи… ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „АТАКА“ СЕЗИРА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО С ЖАЛБА ПО ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

РЕШЕНО Е ПЪРВОТО ИЗБОРНО ДЕЛО В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Днес, от 10:30 часа се състоя открито съдебно заседание по адм. дело № 575/2019 г. с предмет Решение № 99/24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Свищов, с което е отказана регистрация на независим кандидат за кмет на с. Хаджидимитрово. След приемане на доказателствата, съдържащи се в административната преписка, беше даден ход на делото по същество и бяха изслушани страните. След състояло се съвещание на тричленен съдебен състав на Административен Продължи… РЕШЕНО Е ПЪРВОТО ИЗБОРНО ДЕЛО В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО СЪЧИНЕНИЕ

Като част от инициативата Ден на отворените врати, Административен съд – Велико Търново организира конкурс за ученическо съчинение на тема „Съдебната палата – домът на съдилищата. Моята мислена разходка в сградата на съда“.

Съчиненията трябва да бъдат подадени в срок до 31.10.2019 г. включително по електронна поща на адрес admsvt@gmail.com. Продължи… РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО СЪЧИНЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО СЪЧИНЕНИЕ

За поредна година Административен съд – Велико Търново организира Ден на отворените врати, който ще се състои на 08.11.2019 година. Акцент в тазгодишното събитие е новата сграда на съда, където председателят Георги Чемширов ще посрещне посетителите. Като част от инициативата ръководството на Административен съд – Велико Търново Продължи… АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО СЪЧИНЕНИЕ

ПЪРВА ЖАЛБА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ ПОСТЪПИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

По жалба на Инициативен комитет за издигане на кандидат-кмет на кметство с. Хаджидимитрово, община Свищов, област Велико Търново в Административен съд – Велико Търново е образувано адм. дело № 575/2019 година. Оспорването е срещу Решение № 99/24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Свищов, потвърдено по административен ред с Продължи… ПЪРВА ЖАЛБА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ ПОСТЪПИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОСТАВИ БЕЗ УВАЖЕНИЕ ИСКАНИЯТА ЗА СПИРАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА ЗА ИЗБОР НА РЕКТОР И ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Административен съд Велико Търново е сезиран с оспорване на решенията на Общото събрание на Великотърновския университет „Свети Свети Кирил и Методий“ от 20.05.2019 година за избор на ректор за мандат 2019 година – 2023 година и за избор на председател на общото събрание. В жалбите срещу тези административни актове се съдържат и Продължи… АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОСТАВИ БЕЗ УВАЖЕНИЕ ИСКАНИЯТА ЗА СПИРАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА ЗА ИЗБОР НА РЕКТОР И ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ ПОВЕЧЕ ПОДОБНИ ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ ПОЖЕЛАХА УЧЕНИЦИТЕ ОТ АК „АРКУС“ НА ФИНАЛА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

За трета поредна година магистрати и служители от Административен съд Велико Търново се включиха в образователната програма „Съдебната система – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Първият етап от инициативата се проведе в училищните стаи на АК „Аркус“ под формата на Продължи… ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ ПОВЕЧЕ ПОДОБНИ ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ ПОЖЕЛАХА УЧЕНИЦИТЕ ОТ АК „АРКУС“ НА ФИНАЛА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО