Новини

Промяна на email адреса на съда

Уведомяваме Ви, че поради технически причини и за осигуряване на по-голяма ефективност в организацията на работа в Административен съд Велико Търново, от днес 03.01.2013г. официалният адрес за кореспонденция ще бъде: admsvt@gmail.com.

Годишно отчетно събрание

На 15.03.2012г. се проведе Годишно отчетно събрание на Административен съд-Велико Търново за отчитане дейността на съда през 2011 година. Гости на събранието бяха г-жа Мариника Чернева – Председател на VІІІ отделение на ВАС, Бисерка Коцева – Председател на ІІІ отделение на ВАС, Емилия Миткова – съдия в VІІІ отделение на ВАС, г-жа Илияна Попова – Председател на Апелативен съд – Велико Търново, г-жа Мая Маркова – Председател на Окръжен съд – Велико Търново, г-жа Антоанета Чакърова – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново и г-жа Веселка Коева – Председател на Великотърновска адвокатска колегия.

Годишен доклад за дейността на съда през 2011 г.