Новини

Ден на отворените врати в Административен съд – Велико Търново

Във връзка с реализиране на проект на Висш съдебен съвет, на 29.03.2013г. /петък/ ще се проведе Ден на отворените врати в Административен съд – Велико Търново.
В този ден всички граждани ще имат възможност през целия работен ден /от 8,30ч. до 17,00ч./, да посетят сградата на съда и да се запознаят с организацията на работа в Административен Продължи… Ден на отворените врати в Административен съд – Велико Търново

Участие в проект „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” на ОПАК

С Решение № РМФ-1/03.01.2013 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” е одобрено за финансиране разработеното от Административен съд Велико Търново проектно предложение „Повишаване компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Продължи… Участие в проект „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” на ОПАК

Промяна на email адреса на съда

Уведомяваме Ви, че поради технически причини и за осигуряване на по-голяма ефективност в организацията на работа в Административен съд Велико Търново, от днес 03.01.2013г. официалният адрес за кореспонденция ще бъде: admsvt@gmail.com.

Годишно отчетно събрание

На 15.03.2012г. се проведе Годишно отчетно събрание на Административен съд-Велико Търново за отчитане дейността на съда през 2011 година. Гости на събранието бяха г-жа Мариника Чернева – Председател на VІІІ отделение на ВАС, Бисерка Коцева – Председател на ІІІ отделение на ВАС, Емилия Миткова – съдия в VІІІ отделение на ВАС, г-жа Илияна Попова – Председател на Апелативен съд – Велико Търново, г-жа Мая Маркова – Председател на Окръжен съд – Велико Търново, г-жа Антоанета Чакърова – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново и г-жа Веселка Коева – Председател на Великотърновска адвокатска колегия.

Годишен доклад за дейността на съда през 2011 г.