Правила

Правила

Вътрешни правила за публикуването на съдебните актове в Административен съд – Велико Търново
Вътрешни правила за разпределяне на постъпилите дела в Административен съд – Велико Търново
Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация.
Заповед за определяне на тричленни състави и действия при отсъствие на член от състава
Вътрешни правила за организация на дейността на общото събрание в Административен съд – Велико Търново
Вътрешни правила за организацията и работата на съдебните помощници в Административен съд – Велико Търново
Вътрешни правила за защита на личните данни при публикуване на сайта на Административен съд – Велико Търново