МАГИСТРАТИ

Георги Чемширов- Председател
Йорданка Матева- Заместник-председател
Диана Костова- Заместник-председател
Мария Данаилова- Съдия
Евтим Банев- Съдия
Дианка Дабкова-Пангелова- Съдия
Ивелина Янева- Съдия
Росен Буюклиев- Съдия
Константин Калчев- Съдия