адм. дело №26/2019г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, против Наредба за условията и реда за настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Стражица, приета с Продължи… адм. дело №26/2019г.

Адм. дело №11/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест  на     прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново против Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен Продължи… Адм. дело №11/2019 г.

ОТЧЕТ на Административен съд – Велико Търново за дейността по Закона за достъп до обществена информация за 2018 година

ОТЧЕТ на Административен съд – Велико Търново за дейността по Закона за достъп до обществена информация за 2018 година. Отчет за 2018

ЗА ПЕНСИОНИРАНЕТО СИ СЪДИЯ РУМЯНА ПЕЕВА ПОЛУЧИ ЗЛАТЕН ПОЧЕТЕН ЗНАК ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Считано от 03.01.2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи съдия Румяна Пеева от заеманата от нея длъжност в Административен съд Велико Търново поради навършване на възраст за пенсиониране. По предложение на Георги Чемширов –административен ръководител на съда, съдия Пеева бе поощрена от съвета с отличие „личен почетен Продължи… ЗА ПЕНСИОНИРАНЕТО СИ СЪДИЯ РУМЯНА ПЕЕВА ПОЛУЧИ ЗЛАТЕН ПОЧЕТЕН ЗНАК ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

адм. дело № 9/2019г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал.1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново с искане за отмяна на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински Продължи… адм. дело № 9/2019г.

Адм. дело № 20/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Заместник окръжен Прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново, против  Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди , настаняване и продажба на общински жилища, приет с Продължи… Адм. дело № 20/2019 г.

админ. дело № 924/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред в община Лясковец, приета с Решение № 42 по Протокол № Продължи… админ. дело № 924/2018 г.