ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗПОРЕДИ КАК ЩЕ ФУНКЦИОНИРА СЪДА СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Председателят на Административен съд – Велико Търново създаде организация за работата на съда след приключване на извънредното положение. Разпоредените мерки кореспондират с изискванията за спазване на социална дистанция, строга хигиена и използване на лични предпазни средства. Носенето на маска и отстоянието на два метра е задължително на Продължи… ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗПОРЕДИ КАК ЩЕ ФУНКЦИОНИРА СЪДА СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОЧВА ПОЕТАПНО ПРЕМЕСТВАНЕ В СГРАДАТА НА УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 1

Административен съд – Велико Търново започва поетапно преместване в новата съдебна сграда на ул. „Иван Вазов” № 1. Строежът е въведен в експлоатация и функционирането му като съдебна палата е обезпечено. Поради необходимостта да се осигури спазването на санитарните мерки за сигурност както за магистратите и служителите, така и за гражданите Продължи… АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОЧВА ПОЕТАПНО ПРЕМЕСТВАНЕ В СГРАДАТА НА УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 1

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДОПУСНА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТНИ ИМОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Административен съд – Велико Търново допусна предварително изпълнение на решение на Министерския съвет за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда – за разширение на газопреносната инфраструктура на територията на Област – Велико Търново. Делото е образувано по молба на инвеститора „Булгартрансгаз” Продължи… АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДОПУСНА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТНИ ИМОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА