ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЮРИСТИ,

ДРАГИ СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ,

Датата 16 април не е достатъчно популярна на фона на другите значими събития, които се изучават в детайли и са признати от обществото ни. Въпреки това приемането на Търновската конституция като факт от историята и като факт от развитието на правото няма как да загуби своето значение. Преди 140 години учредителите са знаели и оценявали делото, което правят, превъзмогвали са себе си за общата кауза. Дали са ни хубав урок, който трябва да научим!

Днес, в деня на българската Конституция, на българския юрист и на съдебния служител, се обръщам към вас с пожелание за крепко здраве, професионални успехи и съзнание за удовлетвореност и постигната цел.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Адм. дело № 214/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1   и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на заместник-окръжния прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Сухиндол, приета с Решение № Продължи… Адм. дело № 214/2019 г.

Адм. дело №227/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново против Наредба за опазване и поддържане на зелените площи, градините, трайните насаждения и чистотата  на територията Продължи… Адм. дело №227/2019 г.

Адм. дело № 225/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отмени като незаконосъобразна цялата Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на Продължи… Адм. дело № 225/2019 г.

СЛУЖИТЕЛИ И МАГИСТРАТИ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА В ПОДКРЕПА НА НИКОЛ ВЛАДКОВА

В израз на съпричастност и подтикнати от желание да помогнат служителите и магистратите от Административен съд Велико Търново се включват в дарителската кампания в полза на осемнадесетгодишната Никол Владкова. Момичето страда от рядко и тежко онкологично заболяване – Сарком на меките тъкани. Стойността на животоспасяващата терапия е Продължи… СЛУЖИТЕЛИ И МАГИСТРАТИ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА В ПОДКРЕПА НА НИКОЛ ВЛАДКОВА

Адм. д. № 204/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отмени като незаконосъобразна цялата Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията Продължи… Адм. д. № 204/2019 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 20.05.2019 г., включително, на електронна поща konkurs.vss@vss.justice.bg, съобразно Регламента за провеждане на конкурса. Обявяването на победителите, както и връчването на лаптоп, две поощрителни награди и грамоти ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет на 07.06.2019 г.