ДЕЛОТО ЗА ИЗБОРА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Е ОТЛОЖЕНО ЗА ИЗСЛУШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗА

В днешното съдебно заседание по делото за избора на общински съветници в Община Горна Оряховица приключи прегледа на оспорените изборни книжа и огледа на недействителните бюлетини. Делото е отложено за изслушване на съдебна експертиза, която да определи общинската избирателна квота при съобразяване на установените в Продължи… ДЕЛОТО ЗА ИЗБОРА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Е ОТЛОЖЕНО ЗА ИЗСЛУШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗА

ДЕЛОТО СРЕЩУ ИЗБОРА НА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЩЕ СЕ ГЛЕДА НА 15.11.2019 ГОДИНА

От Местна коалиция „БСП за България“ /ПП „Алтернатива за българско възраждане“, ПП „Движение 21“/ оспорват Решение № 188-МИ/03.11.2019 година на Общинска избирателна комисия – Горна Оряховица за избиране на кмет на Община Горна Оряховица по съображения, че не е спазен принципът за уседналост по отношение на кандидата, избран за кмет на Продължи… ДЕЛОТО СРЕЩУ ИЗБОРА НА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЩЕ СЕ ГЛЕДА НА 15.11.2019 ГОДИНА

СЪДЪТ ИЗВЪРШИ ОГЛЕД НА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ БЮЛЕТИНИ ПО ДЕЛОТО ЗА ИЗБОРА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

В състоялото се днес в Административен съд – Велико Търново петчасово съдебно заседание по делото за избора на общински съветници в Горна Оряховица председателят на съдебния състав извърши оглед на недействителните бюлетини. За целта от Общинска избирателна комисия – Горна Оряховица представиха четири чувала с бюлетини. Като основен порок е Продължи… СЪДЪТ ИЗВЪРШИ ОГЛЕД НА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ БЮЛЕТИНИ ПО ДЕЛОТО ЗА ИЗБОРА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ДЕЛОТО ЗА ИЗБОРА НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОРЕШ Е ПРЕКРАТЕНО

Независимо от указанията на съда, една от констатираните с Определение от 08.11.2019 г. по адм. дело № 689/2019 нередовности на подадената жалба срещу избора на кмет на кметство Ореш, не е отстранена в определения срок. Не е представена жалба, отговаряща на законовите изисквания и не са уточнени конкретните нарушения на изборното Продължи… ДЕЛОТО ЗА ИЗБОРА НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОРЕШ Е ПРЕКРАТЕНО

В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПОСТЪПИ ЖАЛБА СРЕЩУ ИЗБОРА НА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Местна коалиция „БСП за България“ /ПП „Алтернатива за българско възраждане“, ПП „Движение 21“/ оспорва като материално незаконосъобразно Решение № 188-МИ/03.11.2019 година на Общинска избирателна комисия – Горна Оряховица за избиране на кмет на Община Горна Оряховица. Въз основа на това оспорване в Административен Продължи… В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПОСТЪПИ ЖАЛБА СРЕЩУ ИЗБОРА НА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ОТЛИЧЕНИ ТВОРБИ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО СЪЧИНЕНИЕ НА ТЕМА „СЪДЕБНАТА ПАЛАТА – ДОМЪТ НА СЪДИЛИЩАТА. МОЯТА МИСЛЕНА РАЗХОДКА В СГРАДАТА НА СЪДА“

ОТЛИЧЕНИ ТВОРБИ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО СЪЧИНЕНИЕ НА ТЕМА „СЪДЕБНАТА ПАЛАТА – ДОМЪТ НА СЪДИЛИЩАТА. МОЯТА МИСЛЕНА РАЗХОДКА В СГРАДАТА НА СЪДА“: Продължи… ОТЛИЧЕНИ ТВОРБИ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО СЪЧИНЕНИЕ НА ТЕМА „СЪДЕБНАТА ПАЛАТА – ДОМЪТ НА СЪДИЛИЩАТА. МОЯТА МИСЛЕНА РАЗХОДКА В СГРАДАТА НА СЪДА“

НОВАТА СГРАДА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Сградата на ул. „Иван Вазов“ № 1 в град Велико Търново, в която се очаква да се нанесе Административен съд – Велико Търново, е строена през 30-те години на миналия век и е била официално открита през ноември 1935 година, съобщи председателят на съда Георги Чемширов по време на Деня на отворените врати, състоял се на 08.11.2019 година. Продължи… НОВАТА СГРАДА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО