Адм.д. № 766/2015 г.

В Административен съд-ВеликоТърново е образувано адм.д. № 766/2015 г. по жалба на  РУМЕН  ДИМИТРОВ  и Коалиция „НАШИЯТ ГРАД“ срещу  решение № 401/29.10.2015 г. на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр. Велико Търново за избиране на общински съветници в Община Велико Търново. Продължи… Адм.д. № 766/2015 г.

Адм.д. № 760/2015 г.

В Административен съд-ВеликоТърново е образувано адм.д. № 760/2015 г. по жалба на Милен  Маринов, кандидат за общински съветник от листата на ПП „Движение 21”, Галя  Лакова от гр. Д. Оряховица, кандидат за общински съветник от листата на ПП „Движение 21” и ПП “Български демократичен център”  срещу Решение №248/ Продължи… Адм.д. № 760/2015 г.

Адм.д №719/2015 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Йордан Ангелов – прокурор при Районна прокуратура – град Горна Оряховица против чл. 3, ал. 1 и ал. 2, чл. 5 ал.1 и ал.2, чл.5а ал.2 т.2 и т.3, ал.4 и ал.5, чл.14, чл.15, чл.21, чл.36 в частта му, в Продължи… Адм.д №719/2015 г.

Адм. дело № 306/ 2015 г.

На 07.07.2015 г. се проведе открито съдебно заседание по адм. дело № 306/ 2015 г. по описа на административен съд образувано за разглеждане на жалба срещу Заповед № 359/ 17.04.2015 г. на ректора на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов, с която е определен поименният списъчен състав на Общото събрание на висшето училище. Съдът Продължи… Адм. дело № 306/ 2015 г.