Проект: “Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители” ОПАК

Уведомяваме Ви, че отварянето на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Подготовка, организиране и провеждане на обучения по проект „Повишаване компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца Продължи… Проект: “Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители” ОПАК

Благотворителна акция

Административен съд – Велико Търново организира благотворителна акция за набиране на средства за децата, лишени от родителски грижи от Дом „Пеню и Мария Велкови” – Велико Търново. В акцията взеха участие всички магистрати и съдебни служители. На 22.05.2013 година служители на съда, посетиха дома, за да представят набраните средства и се Продължи… Благотворителна акция

Проект: “Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители” ОПАК

С решение № 1/22.04.2013 г.. на председателя на Административен съд – Велико Търново е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :
„Подготовка, организиране и провеждане на обучения по проект: “Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Продължи… Проект: “Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители” ОПАК

Ден на отворените врати 2013 г.

На 29.03.2013г. в Административен съд-Велико Търново се проведе ден на отворените врати, по инициатива на Висш съдебен съвет. Гражданите имаха свободен достъп до информационния център, деловодството и съдебните зали от 8,30ч. до 17,00ч.,като им беше осигурена възможност да се запознаят с цялостната дейност и организацията на работа в Продължи… Ден на отворените врати 2013 г.

Проект „Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”

Административен съд Велико Търново има удоволствието да съобщи, че на 20.02.2013 г. между съда в качеството му на бенефициент и Министерството на финансите чрез Управляващия орган на ОП „Административен капацитет” бе подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 144 764,00 лева по Оперативна програма Продължи… Проект „Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”